top of page
Røstnatt.png
kommunevåpen-røst.png

Velkommen til nettsiden for Røst

kommuneplan

2022-2033

About

hva er en kommuneplan?

Vi vil høre din mening om framtidens Røst! Røst kommune skal lage en ny samfunnsplan for hele kommunen.

 

Samfunnsplanen skal gjelde for de neste 12 årene og er kommunenes overordnede styringsdokument.

Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

 

Vi vil vite hva som er viktig for DEG i din hverdag. Hva mener DU kommunen bør satse på i årene fram mot 2033?

hansa030-1920x1080.jpg
kommuneplan samfunnsdel.png

Høring

Kommuneplanenes samfunnsdel er lagt ut til offentlig ettersyn.

Vi ønsker din tilbakemelding. 

Les dokumentet og eventuelt kom med din mening innen 27.05.22

Vi ber om at tilbakemeldinger, merknader og innspill rettes til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst.

 

Vi foretrekker at tilbakemeldinger fremsettes skriftlig, enten elektronisk via linken nedenfor eller på epost

Møter

1. Næringslivet

Reiselivet og opplevelsesnæringen

11.11.2021 klokken 13.00

4. Næringslivet

Landbruket

19.11.2021

7. senior, pensjonister og eldre over 70 år

Tidspunkt kommer.

2. Næringslivet

Øvrig næringsliv

18.11.2021 klokken 13.00

5. Næringslivet

Entreprenører, snekkere og håndverksnæringen 

22.11.2021 klokken 18.00

8. næringslivet

Sjømatbedriftene

26.11.2021 klokken 13.00

3. Kulturliv, frivillige, lag og foreninger

18.11.2021 klokken 18.00

6. Næringslivet

Fiskerne

13.12.2021 klokken 18.00

Rådhuset

9. skolen

Barn og unge

januar 2022

kommende møtedatoer

Ønsker du å delta på et av møtene?

Kontakt Røst kommune på epost: postkasse@rost.kommune.no

family-on-the-beach-QN6ARVS.jpg

Kommuneplanens
prosess

2021

Planprogram fastsatt av kommunestyret

2021

Høst

Kommuneplanens samfunnsdel
Medvirkning

2022

Vår

Kommuneplanens samfunnsdel vedtas i kommunestyret juni 2022

2022-23

Oppstart
Kommuneplanens
arealdel

Vår

bottom of page